Osnovne soli za galvanizacijo

Nudimo osnovne soli in okside za uporabo v galvanizaciji, kot so cinkov, kalijev in nikljev klorid, bakrov, nikljev in kositrov sulfat, borna kislina, cinkov in kromov oksid ter druge kemikalije.